Psykologpraksis v/Laila Nielsen

Præsentation

Mit navn er Laila Nielsen og jeg er født i 1963.

Jeg er uddannet psykolog ved Aalborg Universitet.

Kandidatuddannelsen i psykologi – Cand.psych., forløb i årene 2005-2010 som fuldtids studie.

Jeg er ansat som autoriseret psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Thisted kommune. Eftersom jeg i min ansættelse arbejder med børn og unge fra Thisted kommune, giver jeg i min private praksis ikke konsultation til børn og unge fra Thisted kommune, som i forvejen er dækket via mit job.

Jeg er autoriseret af Psykolognævnet d.3 september 2012. Dette betyder, at Psykolognævnet fører tilsyn med min virksomhed.

Før psykologudannelsen arbejdede jeg fra 1989 som autoriseret sygeplejerske, hvor jeg var beskæftiget på børneafdeling, i primær sektor og i voksenpsykiatrien.

I 2003 er jeg blevet certificeret Holotropic Breathwork facilitator hos Ph.d.Stanislav Grof, Taos, USA.

I 2009 gennemfører jeg træning og certificeres, så jeg kan forestå 'Drawing and Talking Therapy'. Træningen foregår ved Director Maria Beagley, Drawing and Talking Ltd., fra England.

Min kandidatuddannelse i Psykologi (Cand.psych) afsluttes i 2010 ved Aalborg Universitet. I mit speciale har jeg undersøgt om metoden Holotropic Breathwork har betydning for udviklingen af selvbevidsthed. Jeg har Datatilsynets godkendelse til fortsat at indsamle data til privat forskning, med samme forskningsspørgsmål. Mit speciale kan ses på http://projekter.aau.dk/projekter/da/studentthesis/et-mixedmethod-casestudie-som-undersoeger-om-holotropic-breathwork-har-betydning-for-udviklingen-af-selvbevidsthed-og-i-saa-fald-hvilken-betydning(7d2c5786-f5f8-4701-9cdd-21973257cc75).html

 

Kurser for psykologer:

I 2009 har jeg deltaget i kurset: 'Angst og depression hos børn og unge, med fokus på nyere forskning, ætiologi, diagnose og behandling', ved professor Per Hove Thomsen fra Aarhus Universitet.

I 2010 har jeg deltaget i kurset: 'Kontaktforstyrrelser hos børn og unge - med udgangspunkt i autismespektrum forstyrrelser. Ætiologi, diagnose og behandling. Fokus på nyere forskning. Ved professor Niels Bilenberg.

I 2011 har jeg deltaget i kurset: WISC-IV - den psykologiske undersøgelse med udgangspunkt i WISC-IV. Ved psykologerne Helle Baunshøj og Margrethe Jungersen ved Taleinstitutettet Region Nordjylland.

I 2011 er jeg i Norge hos professor Thomas Nordahl oplært i 'Læringsmiljø og pædagogisk analyse', også kaldet LP-modellen. Her arbejder vi med forskningsbaseret viden, hvor vi gør det, der virker.

I september 2013 har jeg gennemført kurset "Ud af klinikken - Om den psykologiske krisehjælps organisering og de behandlingsmæssige udfordringer i krisearbejdet", ved Berith Bro, Cand.psych., specialist og supervisor i psykotraumatologi.

I september 2013 har jeg deltaget i kurset "Aspekter ved psykotraumatologien" v/ professor Ask Elklit, 

I september 2013 har jeg deltaget i kurset "Recovery from trauma" ved Jukke Mäkelä MD., childpsychiatrist and psychotherapist.

I 2014 har jeg deltaget i 12 dages kursus i : "Neuroaffektiv psykoterapi - interventioner til den nærmeste udviklingszone", med Marianne Bentzen og Susan Hart.

D. 7 november 2015 har jeg gennemført kurset: Forskningskonference - Nyeste viden om psykiatri, evidens og neurovidenskab, arrangeret af Dansk Psykolog Forening. Her underviste Jesper Mogensen, Professor på Københavsn Universitet, Morten Overgaard, Professor på AAU, Klaus Pedersen, Formand for DPSP og seniorrådgiver i fht.  ICD-11. Peter Gøtzsche, Diriktør for det Nordiske Cochrane Center, Nicole Rosenberg, Adjungeret Professor ved Hovedstadens Psykiatri.

D.21 til 23 september 2016 deltog jeg i 18 timers teori i forskningsmetode på specialist niveau "Forsknings- og formidlingsmodulet" godkendt af Dansk Psykolog Forening, v/ Meta Minds ved Dr. Marie Louise Reinholdt-Dunne og Tone Roald, Phd adjunkt Institut for Psykologi, Københavns Universitet.  

d.2 maj 2018 har jeg gennemført kurset WISC-V for psykologer ved Bente Underbjerg, specialist og supervisor i klinisk børneneuropsykologi.

d.18-19 juni 2018 har jeg deltaget i Metakognitiv terapi kursus, hos Marie Louise Reinhold-Dunne Ph.D. lektoer ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Marie Tolstrup cand.psych. aut., og specialist og supervisor i psykoterapi. 

Videnskabelig artikel -

I november 2015 har Phd. Tanja Miller og jeg fået udgivet en videnskabelig artikel i "The Journal of Alternative and Complementary Medicine", der omhandler vores forskning i effekten af Holotropic Breathwork. Titlen er: "Measure of Significance of Holotropic Breathwork in the Development of Self-Awareness". Artiklen kan hentes gratis her: http://online.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/acm.2014.0297

På International Transpersonal Conference i Pragh september 2017 fremlagde jeg resultaterne. Du kan se oplægget her:  https://slideslive.com/38903417/measure-of-significance-of-holotropic-breathwork-in-the-development-of-selfawareness 

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening