Psykologpraksis v/Laila Nielsen

Terapi

 

I perioder af éns liv kan man komme til at stå i større udfordringer, end man selv kan se sig ud af. Disse udfordringer kan være i forholdet til én selv, til andre mennesker eller i relation til verden. Det er her naturligt at søge støtte og hjælp udenfor éns familie, arbejds- og vennekreds.

I den terapeutiske proces handler det om at være åben over for det, der er. Terapien er en invitation til at åbne sig over for sindets naturlige processer - en invitation til at værdsætte verden med alle dens sansninger, følelser og tankerækker. Terapien kan åbne til informationslag, som er udenfor det tænkende og villende jeg. Her kan det være muligt at opfatte den opstående mulighed og den givne relevante handleimpuls, hvilket ikke handler om at kommet til et nyt sted, men nærmere om at komme hjem.