Psykologpraksis v/Laila Nielsen

Supervision 

I supervision kan man i et professionelt forum få plads til det, som man i sin profession er alene med. Dette kan foregå såvel som enkelt person, men også i gruppe. I supervisionen gives der plads til, at man kan dele vanskelige situationer fra det daglige professionelle arbejde med andre. Når supervisionen foregår i gruppe, kan der arbejdes med et reflekterende team. I dialogen forholder parterne sig åben, søgende og udforskende. Begge parter kan opnå indsigt som ingen af parterne kunne skabe alene. Supervisionen kan i grupper foregå som en vekselvirkning mellem supervisand og supervisor, hvorefter det reflekterende team kan inviteres ind efter forudgående aftale.

En dialog befordres bedst når parterne formår at lytte uden at afbryde - når parterne er reelt interesseret i svaret på spørgsmål - når deltagerne viser hinanden respekt og tager udgangspunkt i egne erfaringer, overvejelser og følelser - når deltagerne formår at blive i eget anliggende - når deltagerne er åbne for at skifte holdningsmæssig ståsted, så forskellige perspektiver bliver bragt i spil - når parterne er åbne for nye uopdagede veje.

Supervision anvendes foreksempel for at opnå mere klarhed og for at opnå en dybere forståelse af den klient eller den relation supervisanden indgår i. Supervision kan også anvendes for at få udviklet bedre færdigheder og for at få et bredere handlingsberedskab.