Psykologiske undersøgelser

Undersøgelser og vurderinger

I nogle situationer kan en psykologisk undersøgelse være en hjælp. Nogle gange står man i en situation, hvor man har behov for en psykologisk vurdering beskrevet i en psykolograpport til f.eks. dokumentation ifht. et forsikringsselskab eller man have brug for at kunne dokumentere, hvilken IQ man har for at kunne blive medlem i forskellige foreninger o.lign.

Jeg tilbyder psykologiske undersøgelser og vurderinger af såvel børn, unge og voksne, som kan bidrage til at belyse zonen for nærmeste udvikling.

Som eksempel på forskellige tests, der kan anvendes, kan nævnes:

Temperament and Character Inventory (TCI-R) giver en omfattende bedømmelse af personligheden. Dette spørgeskema giver mål for, hvilken temperament type og hvilken karakter, der er fremtrædende.

Følelsesmæssig trivsel kan vurderes ud fra Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R).

Interpersonelle problemer kan belyses ud fra Inventory of Interperonal Problemes(IIP).

En psykologisk undersøgelse kan indeholde kognitive tests, som f.eks. intelligenstest WPPSI-IV, WISC-IV eller WAIS-IV, samt vurdering af de eksekutive funktioner. Undersøgelsen kan suppleres med Rey Complex Figure testen, som gør det muligt at vurdere hukommelse og opmærksomhedsfunktioner.

Andre relevante tests kan inddrages efter forudgående aftale.

Ved opgaver for det offentlige anvendes Dansk psykolog Forening, Løn, Takster & Honorarer pr. 1 okt. 2014, som findes på nedenstående link:

http://www.dp.dk/wp-content/uploads/Loen_takster_oktober_20141.pdf 

Angående pris for private forhør nærmere for aftale.